Monday, November 22, 2010

( ایرنا ا علام کرده است که شهر تهران روز چهارشنبه تعطيل است! ) فکر میکنم که آزاد سازی قیمت بنزین روز سه شنبه باشد. جمهوری اسهالی هر موقع که برنامه ای دارد ان روز را بعلت آلودگي هواي تهران تعطیل اعلام میکند.


( ایرنا ا علام کرده است که شهر تهران روز چهارشنبه تعطيل است! )
فکر میکنم که آزاد سازی قیمت بنزین روز سه شنبه باشد. جمهوری اسهالی هر موقع که برنامه ای دارد ان روز را بعلت آلودگي هواي تهران تعطیل اعلام میکند.


برای ادامه مطلب به این لینک کلیک کنیدhttp://abyes.blogspot.com*نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه ما نیستشما هم چيزی بنويسيد- هر چي دلتان مي خواهد بنويسيد. اينجا مربوط به شماست- اگر نظر خصوصی‌ای دارید لطف کنید و از طریق ای‌میل مطرح کنید، ممنون

No comments: