Friday, May 27, 2011

«باربارا اسلاوين» کارشناس سياست خارجی آمريکا:«احمدی نژاد کار خود را برای رژيم انجام داده است»

«باربارا اسلاوین» کارشناس سیاست خارجی آمریکا:«احمدی نژاد کار خود را برای رژیم انجام داده است»


AhmadiNejadKhamaenei
رادیو فردا- «باربارا اسلاوین» کارشناس سیاست خارجی آمریکا و نویسنده کتابی در مورد مناسبات ایران و آمریکا در تحلیلی که هفته نامه « فارین پالیسی » منتشر کرده، می نویسد محمود احمدی نژاد رییس جمهور ایران به شدت تضعیف شده و این دقیقا همان چیزی است که آیت الله خامنه ای رهبر ایران می خواهد.
محمود احمدی نژاد نیز اکنون مثل روسای جمهور قبلی ایران در می یابد که در سیستم حکومتی ایران با مراکز دوگانه قدرت و تصمیم گیری ریس جمهور تا زمانیکه تابع رهبر باشد مسئول امور اجرایی است و در مجموع رهبر جمهوری اسلامی یک رییس جمهور ضعیف را ترجیح می دهد.
به دنبال اختلافی که بر سر وزارت اطلاعات بین رهبر و رییس جمهور ایران پدید آمد بخش گسترده ای از شخصیت ها و مقامات وفادار به رهبر ایران و همینطور شمار زیادی از اصولگرایان حملات علیه احمدی نژاد و به خصوص حلقه های پیرامونی وی به رهبری اسفندیار رحیم مشایی را تشدید کرده اند.
تعدادی از نزدیکان و مقامات دفتر ریاست جمهوری از جمله عباس امیری فر رییس دفتر فرهنگی ریاست جمهوری بازداشت شده و حمید بقایی از معاونان رییس جمهور به مدت چهار سال از عهده داری مقام های دولتی منع شده است.
« باربارا اسلاوین» پیش بینی می کند که تحت تاثیر این حملات آقای احمدی نژاد برای باقی ماندن در مقام ریاست جمهوری تا پایان دوره کار خود ناگزیر خواهد شد که اسفندیار رحیم مشایی دوست دیرین و پدرعروس خود را از کار برکنار کرده و فدا کند. در هر صورت اگر احمدی نژاد بتواند تا پایان دوران ریاست جمهوری خود یعنی سال ۲۰۱۳ در این مقام بماند با آن سیاستمدار مقتدر و مطمئن که برای دیگران خط و نشان می کشید و به حرف دیگران توجهی نمی کرد هیچ شباهتی نخواهد داشت.
او همچون یک بره زخمی در چنگال عقابان ناگزیر خواهد شد که سر به زیر انداخته و وظایف خود را آنطور که به وی توصیه می شود انجام دهد.
با وجودیکه احمدی نژاد می کوشد در هر گوشه این بازی شطرنج خط خود را پیش ببرد ولی مقابله و هجوم جناح رقیب چنان گسترده و همه جانبه است که رییس جمهور سرکش سابق را در موضع کیش و مات قرار داده است. در این بازی با وجود سماجت احمدی نژاد وی مجبور شد ابقا حیدر مصلحی در مقام وزارت اطلاعات را بپذیرد.
در گام بعد با ادغام چند وزارتخانه سعی کرد خود کنترل وزارت نفت را به دست بگیرد ولی مجلس و شورای نگهبان در برابر وی ایستاده اند.
«باربارا اسلاوین » در ادامه تحلیل خود در هفته نامه « فارین پالیسی» به مصاحبه اخیر مهدی خورشیدی داماد محمود احمدی نژاد با خبرگزاری فارس اشاره کرده که در آن گروهی از نزدیک ترین مشاوران و مقامات دفتر ریاست جمهوری به تلاش برای به انحصار درآوردن قدرت متهم شده اند. مصاحبه داماد احمدی نژاد و حملات وی به افرادی نظیر رحیم مشایی بدون آنکه مستقیما از آن ها نامی ببرد یک ضربه شخصی به احمدی نژاد و کشاندن عرصه نبرد به درون حلقه فامیلی و خانوادگی وی است.
احمدی نژاد اولین رییس جمهور ایران نیست که با اعمال فشار رهبر جمهوری اسلامی روبرو می شود. در نظام حکومتی ایران با مراکز قدرت دو گانه رهبر در تمامی مسائل مهم سیاست داخلی و خارجی تصمیم گیر نهایی است بنابراین ترجیح می دهد که رییس جمهور تابع و یا در چهارچوب سیاست ها و تمایلات رهبری عمل کند.
ولی با توجه به نزدیکی مواضع احمدی نژاد و آیت الله خامنه ای و حمایت رهبر ایران از دو دوره ریاست جمهوری جنجال برانگیز و حتی پیروزی تقلب آمیز احمدی نژاد در انتخابات سال ۲۰۰۹ بروز چنین تنش و درگیری شدیدی بین دو طرف جای تعجب دارد.
« باربارا اسلاوین» یادآوری می کند که از زمان سرکوب مخالفان پس از انتخابات ریاست جمهوری تاکنون حکومت ایران با چالش های نوینی روبرو شده است. احمدی نژاد کار خود را برای رژیم انجام داده و اکنون به نظر می رسد که دوران مفید وی به سر رسیده است.
اکثریت محافظه کاران یا اصولگرایان حکومت می خواهند از هر امکانی که باعث موفقیت یا ادامه حضور جناح احمدی نژاد در انتخابات آتی مجلس شود جلوگیری کنند.
خصومت و شدت این مورد از تقابل بین جناحهای حکومتی در ایران تقریبا بی سابقه است و احتمالا دلیل آن حساسیت شرایط فعلی و نگرانی های سران حکومت است. تحت تاثیر فشارهای بین المللی و اوضاع خاورمیانه و از سوی دیگر اوضاع نابسامان اقتصاد ایران بزرگان جمهوری اسلامی به هر قیمتی ، حتی تصفیه یک جناح حکومتی به شدیدترین شکل ممکن، می خواهند کنترل امور را در دست خود داشته باشند و از وقوع هر گونه لغزش و یا انحراف در مسیر جمهوری اسلامی پیشگیری کنند.
با این همه نباید فراموش کرد که به اعتقاد بسیاری احمدی نژاد به سادگی اختیارات و قدرت خود را واگذار نخواهد کرد. به همین خاطر اگر رژیم تصمیم بگیرد که وی را کاملا به زانو درآورد بعید نیست که او با تمام توان مقاومت کرده و این روند را برای همه دردناک و دشوار کند.
  
«باربارا اسلاوين» کارشناس سياست خارجی آمريکا:«احمدی نژاد کار خود را برای رژيم انجام داده است»

No comments: