Saturday, May 16, 2009

اوباما راساً مدیریت کرایسلر را بعهده گرفت!

اوباما راساً مدیریت کرایسلر را بعهده گرفت! 

اوباما در اولین اقدام در حالی که در کسوت مدیر کرایسلر ظاهر شده است دستور داد هزینه های تبلیغات آگهی در کرایسلر به نصف تقلیل یابد! با ورود فیات و کمک ۶ میلیارد دلاری دولت برای اعلام ورشکستگی با حق ادامه کار (در واقع بدهی ها فقط دود هوا می شود- Chapter 11) اگر اوباما هم چنان میکرو مدیریت (ورود به جزئیات) کرایسلر را ادامه دهد دو حالت ممکن است اتفاق بیافتد. یا کرایسلر بکلی ورشکست شده و نابود می شود که در آن صورت کسی نمی تواند بر او خورده بگیرد چون بهرحال کمپانی نفس های آخرش را می کشد. اما اگر بتواند از این گردنه خطرناک عبور کند می توانید تصور کنید که "خدای مدیریت" در جهان نصیب چه کسی خواهد شد.

در حالی که او باید در پاکستان علیه طالبان و القاعده بجنگد، اسرائیل و ناتانیاهو را مهار کند و باب مذاکره را با مشکل ترین رهبر جهان یعنی محمود احمدی نژاد باز کند اداره غولی مانند کرایسلر به یک معجزه بیشتر می ماند.

شاید بسیاری ندانند اما اوباما قبل از ریاست جمهوری خد یک کرایسلر ٣٠٠ می راند که بلافاصله پس از پیروزی در انتخابات آنرا به حراج گذاشت. اتوموبیل مزبور به قیمت ٢٠٠ هزار دلار بفروش رفت در حالی که روی تشک آن آثار سوختگی بر اثر سیگار هم مشهود بود.

فراموش نکنیم که اوباما یک وکیل است و همه فوت و فن های قانونی فشار آوردن به رقبا را نیز می داند. آیا برای پیروز شدن، دست به آن چنان ترفند هائی هائی خواهد زد که رقبا را از صخنه خارج کند؟

No comments: