Tuesday, April 5, 2011

علی اوغازیان » هوگو چاوز:سرمایه داری عامل از بین رفتن حیات در مریخ بوده است

علی اوغازیان » هوگو چاوز:سرمایه داری عامل از بین رفتن حیات در مریخ بوده است

هوگو چاوز:سرمایه داری عامل از بین رفتن حیات در مریخ بوده است

به گزارش وبسایت فردا و به نقل از خبرگزاری رویترز, هوگو چاوز رئیس جمهور ونزوئلا در سخنرانی خود برای «روز جهانی آب» اعلام کرد سرمایه داری عامل نابودی سیاره مریخ بوده است.
شاید خواننده هم مانند من در نگاه اول اینگونه فکر کند که هوگوچاوز از بیان این جمله هدفی به جز ذکر استعاره ایی از قدرت تخریب حکومت سرمایه داری آن هم به دلیل اعتقادات سوسیالیستی خود ندارد اما با خواندن ادامه مطلب شما هم درخواهید یافت که هوگوچاوز دقیقا منظورش این است که روزگاری در سیاره مریخ حیات وجود داشته و تمدن هم به مراحل بالایی از پیشرفت دست یافته و دقیقا به دلیل حضور نظام سرمایه داری و در پی آن امپریالیسم, حیات از سیاره مریخ رخت بربسته است! به بیان ساده تر هوگوچاوز دقیقا منظورش همان بوده که بیان داشته است.
وبسایت فردا به نقل از رویترز در ادامه نوشته است که رئیس جمهور سوسیالیست ونزوئلا در سخنرانی خود در روز جهانی آب اعلام کرد: «من بار‌ها شنیده و گفته‌ام، اگر چه ممکن است عجیب به نظر برسد اما این احتمال وجود دارد که بر روی سیاره مریخ حیات وجود داشته است، اما با ورود سرمایه داری و در پی آن امپریالیست به این سیاره، بساط حیات از این سیاره رخت بربسته باشد». چاوز همچنین در حالی که لحظه به لحظه از لیوان کنار دست خود آب می‌نوشید عنوان کرد: «صد‌ها سال پیش بر روی سیاره زمین جنگل‌های انبوهی وجود داشتند، اما در حال حاضر زمین پوشیده از بیابان شده است».
از نظر من در اینکه دولت ها و انسان ها باید به مساله آب با دقت نظر بیشتری بنگرند و در اینکه بحران کم آبی باعث بروز خشکسالی هایی در ابعاد وسیع در سطح کره زمین شده و هم اکنون انسان های بسیاری به شدت دچار مشکل کم آبی هستند جای هیچ شکی نیست اما این مساله چه ارتباطی می تواند به پیدا شدن آب بر سطح کره مریخ داشته باشد!؟
امثال محمود احمدی نژاد و هوگوچاوز در جایگاه های مختلف جامعه کم نیستند. اما نکته این است که چنین بیانات بی محتوائی که بدون پشتوانه علمی و دانش کافی مطرح می شوند فقط اسباب خنده خواهند بود و اگر حرف حسابی هم در کنار آنها در هنگام سخنرانی خود بیان کنند در میان چنین اظهار نظرهای عجیب و مضحکی دیگر دیده نمی شوند.
البته خوب است هیچگاه از یاد نبریم که چنین اظهار نظرهائی برای من وشما مضحک است و به جوک می ماند در حالیکه برای ذوب شدگانی که یا واقعا نمی فهمند و یا منفعت خود را در نفهمیدن یافته اند به هیچ وجه خنده دار نیست و به آن ها باور دارند.
به راستی چه معنائی دارد که این آقایان در میکرفونی که ساخته همان کشورهایی است که آنها را سرمایه داری و امپریالیستی خطاب می کنند بر علیه خود آنها شعار می دهند و یا همانند چاوز از کره مریخ و وجود آب بر سطح آن سخن می رانند و از آن به عنوان سلاحی بر علیه نظام سرمایه بهره کشی می کنند در حالیکه چنین کشفیاتی توسط همان کشورها به دست آمده است؟
چه ساده است و البته وقیحانه که از امکانات و اختراعات و کشفیات کشورهای دیگر بر علیه آنها استفاده کنیم در حالیکه خود هیچ چیزی به جز جنگ و نفرت به جامعه جهانی نداده ایم.
هدفم از این چند خط کوتاه نه نقد نظام سرمایه داری بود و نه تائید نظام کمونیستی یا مذهبی. بلکه فقط خواستم به خودم یادآوری کنم که چپ و راست اگر از نوع افراطی اش باشند چندان تفاوتی با یکدیگر نخواهند داشت. هر دو به دلیل آنکه به حقیقت گفتارشان, عقایدشان و تفکراتشان سرسختانه باور دارند در نهایت هر از گاهی از اینگونه جوک های تکراری در مباحث بسیار جدی خواهند گفت.

No comments: