Sunday, January 2, 2011

میر حسین موسوی سومین نخست وزیری است که علیه حاکمیت جبار و سرکش به مقابله بر خواسته


میر حسین موسوی سومین نخست وزیری است که علیه حاکمیت جبار و سرکش به مقابله بر خواسته

آقای خامنه ای شعله آتشی که از دوم خرداد 1376 آغاز و در 22 خرداد 1388 همه وجودت را فراگرفت و روز به روز در روح و جسمت شعله می کشد می رود تا تو و مریدانت را به تله ای از خاکستر مبدل نماید بیش از هجده ماه است که هر چه لشکریان از جنس مش قاسم ها تلاش به فروکش کردن این آتش که از جنس نفرت ,کینه, خودخواهی ,خودپرستی وجود شما و یارانت را فرا گرفته اگر دجله و فرات را هم نوری مالکی بر خروجی آنان سد زند و دریایی از آب را مهار وشما را درون آن غوطه ور نماید قسم به یکتایی خدا قادر نیست لحظه ای این شعله ها را فروکش بلکه آب هر دو رودخانه را به نقطه جوش خواهد رساند یاران نالایق ولایت دائما عربده که آقا با مدیریت و درایت الهی خود بساط فتنه گران را دفن و به خاک سپرده ودیگر هیچ وجود خارجی ندارد. بچه بودم پدرم دائما میگفت اگر انسان بویی از انسانیت و یا حداقل اعتقادی به این دنیای فانی داشته باشد دور از جوانمردی و مسلمانی است که پشت سر مرده سخنی گفته شود حضرتعالی و یارانت دائما فریاد که خدا , قرآن , امام زمان و توده ملت درکنار وهمراه ما میباشد. آیا زیبنده ی تو که خود را رهبر مسلمین می دانی چرا دائما پشت سر مرده یا مردگان دکان باز میکنی باور کن نه ملت آگاه و سرافراز ایران و جهان بلکه اقلیت احمقانی که در کنارت به اراجیف تو گوش میدهند و دائما با وحشت و اضطراب عربده می کشی که بیدار باشید,آگاه باشید و صحنه را ترک نکنید برای مرده و مردگان که دیگر صف آرایی این چنینی لزومی ندارد تو همه وجودت را وحشت فرا گرفته و شب و روز در خواب و بیداری کابوس قیام عمومی رهایت نمی نماید. اگر در وجودت ذره ای خرد و ایمان این قدرت ویرانگر باقی میگذاشت خالق راستین همانند دیگر بندگان به تو دو گوش و دوچشم داده فقط برای شنیدن و دیدن و یک زبان که آن هم کارایی چند منظوره دارد که یکی از آنان تکلم است و در برابر عربده کشی و کتمان حقایق می بایست نود درصد از وجودت را جهت شنیدن و دیدن فریاد میلیون ها ستم دیده که بر روح و جانشان قداره بندان تو زخم های بی التیام وارد و فریادشان آسمان وطن را به لرزه در آورده و یا قطرات اشکهای میلیون ها مصیبت دیده که یا عزیزان آنان را در خاک و خون غلتانده و یا شرف , آبرو و اموالشان را قشون باج گیر و غارتگرت به فنا داده و با ساختن محدود کاخ ها انبوهی عظیم کوخ ها را توسعه و گسترش داده همه این دلائل و شواهد نشان دهنده آن است که با بستن گوش ها و چشم های خود همچون دیگر ستم گران تاریخ جز سقوط راه دیگری برایت باقی نمانده است. تاریخ یک دروازه دارد که پس از ورود به آن به یک دو راهی میرسی یکی سمت راست که محل عبور خوش نامان تاریخ است همچون کوروش, بابک, ستارخان, میرزاکوچک خان , امیر کبیر , محمد مصدق و دیگر بزرگان فرا منطقه ای گاندی ,ماندلا و ... و راه ناهموار دیگری در سمت چپ متعلق به عبور بدنامان تاریخ چون محمدرضا شاه پهلوی ,شعبان بی مخ , صادق خلخالی و دیگر ستمکاران فرامنطقه ای چون چنگیز ,آتیلا ,هیتلر ,عیدی امین ,صدام و .... تو یقینا تاریخ را خوانده ای و میدانی که در قیام مشروطیت که توسط قشر روشن فکر و محدود انسانهای آزادیخواه دیگر نهال آن کاشته شد و در قیام ملیون به رهبری دکتر محمد مصدق و یارانش توسعه بیشتری در جذب اقلیتی از توده ملت و تکامل هر دو نهضت را در 22 بهمن 1357 با هدایت نیروهای مذهبی به رهبری آیت الله خمینی با جذب اکثریت توده ملت ادامه که در هر سه قیام مورد نظر بنا به دلائلی ملت هرگز به خواسته های واقعی خود که همانا استقلال ,آزادی و عدالت ناکام ماندند نتیجه هر سه قیام جمعا حال در جنبش بزرگ و سراسری بنام سبز که نه اینکه در توده ملت چه روشنفکران ,کارگران , کشاورزان دانشجویان ,بازاریان ,مذهبیون بلکه فرد فرد ایرانی سراسررشد و آگاهی و شور و شعوربا داشتن هرمذهب و قومیت با شناختی کامل به جهت رسیدن به همه آمال و آرزوهای بر باد رفته خود در طول تاریخ یکصد ساله اخیر که همانا آزادی, دموکراسی و عدالت است تکامل یافته و برای نخستین بار نه در ایران بلکه در خاور میانه توسط همه آزادیخواهان , ملت ها و دولت های جهان مورد عزت, احترام و پذیرش جهانی قرار گرفته است .نفرت و کینه جنابعالی از ملت و رهبران آن امری بی منطق و غیر قابل پذیرش است اگر کمی با تعقل و تامل که یقینا تاریخ را مطالعه نموده ای و خرد و منطق را بر خود مسلط نمایی می توانی لجاجت و ستیزی را که در ارتباط با مقاومت و ایستادگی ملت جهت رسیدن به حقوق حقه ی خود که برآن پای می فشارند بیش از این به مصالح , منافع ,امنیت و یکپارچگی ضربات بیشتری وارد ننموده و راهی را برگزینی که زمان سقوط و ویرانی خود و یارانت را شتاب کمتری دهی .آقای خامنه ای مگر امیر کبیر از قلب نظامی جبار و فاسد بنام شاه قاجار در تاریخ این ملت سرافرازانه قد علم ننمود, مگر دکتر محمد مصدق بعنوان نخست وزیر حکومتی فاسد ,جبار و وابسته به بیگانه سربلند و سرفرازدرقلوب ملت برای همیشه به تاریخ نپیوست, میر حسین موسوی هم سومین نخست وزیری است که از قلب نظامی سراسرجهل ,جور وفساد قد برافراشته و یقینا او هم همچون پیشینیان خود برای همیشه در تاریخ ایران و در قلوب ملت جاودانه باقی خواهد ماند, همانگونه که دو ستمگر پیشین با ریختن خون امیرکبیر و اسارت محمد مصدق تمامی تلاش خود راجهت محو نام آنان به کار گرفته اما ناکام ماندند یقینا تو ویارانت چه با اسارت و یا گرفتن جان وی قادر نخواهی بود نام میرحسین موسوی و یارانش را در تاریخ آینده ایران محو نمایی آنان همیشه زنده و در قلب ملت ایران از کوروش تا آخرین فرد ایرانی که در دفاع از جان , مال ,شرف و آبروی ملت هستی خود را نثارنموده و خواهد نمود جاودانه باقی خواهند ماند و ملت قدر دان آنان.

امان ا... مشایخ


برای ادامه مطلب به این لینک کلیک کنیدhttp://abyes.blogspot.com*نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه ما نیستشما هم چيزی بنويسيد- هر چي دلتان مي خواهد بنويسيد. اينجا مربوط به شماست- اگر نظر خصوصی‌ای دارید لطف کنید و از طریق ای‌میل مطرح کنید، ممنون

No comments: