Thursday, December 30, 2010

وزیر دفاع آلمان رؤیای جانشینی چرچیل را دارد؟! «“جنگ پنهانی

وزیر دفاع آلمان رؤیای جانشینی چرچیل را دارد؟!


وزیر دفاع آلمان
رویای جانشینی چرچیل را دارد؟!
یونگه ولت ــ ترجمه رضا نافعی
مجله خبری تایم ( ویژه اروپا، 29 نوامبر 2010، صفحه 59) به بررسی یک کتاب افشاگر تاریخی پرداخته است. این کتاب شگفت انگیز را یک بانوی هندی که پزشگ ، مورخ و نویسنده است، نوشته است:.
Madhusree Mukerjee: Churchill’s Secret War. – The British Empire and the Ravaging of India During World War II/The British Empire and the Forgotten Indian Famine of World War II.
عنوان کتاب به فارسی: ” جنگ پنهانی چرچیل. امپراتوری انگلیس و بلائی که در طول جنگ جهانی دوم بر سر هند آورد”.

“جنگ پنهانی” چرچیل؟” چرچیل؟

صحبت بر سر ابزار و شیوه های جنگ سازمان های اطلاعاتی نیست که وینستون چرچیل( 1874 ـ 1965)، در جنگ جهانی دوم علیه آلمان هیتلری و امپراتوری ژاپن به کار بست. منظور آن جنگی است که از دیده ها دور مانده است. یک جنگ استعماری که چرچیل در سایه جنگ جهانی دوم کرد و ارتباطی با جنگ ضد هیتلری نداشت. جنگی که با سبعیت تمام و خشونت باور ناپذیر علیه هند و جنبش آزادی بخش آن روی داد. عنوان دوم کتاب مربوط به این جنگ “بی سر صدا” است: “امپراتوری انگلیس و بلائی که در طول جنگ جهانی دوم برسر هند آورد” .
اگر کسی بخواهد، هفتاد سال پس از واقعه، اطلاعاتی از این بلای خانمانسوز که گریبانگیر شبه قاره هند شد، مطلع گردد باید کتاب بسیار مستندِ خانم Madhusree Mukerjee را که به انگلیسی بسیار فصیح نوشته شده است بخواند. آن وقت می توان پرسید آیا ناشری در آلمان جرأت انتشار این کتاب را دارد و اگر دارد چه وقت این کار را خواهد کرد. انتشار این کتاب از این جهت نیز مفید است که در ارتباط با پروازهای مکرر وزیر دفاع آلمان به هندوکش، گفته می شوداوتوانائی این را دارد که چرچیل آلمان بشود ( فراکفورتر آلگماینه 21 دسامبر 2010 ص.29)
چرچیل خودستایانه می گفت: ” داوری تاریخ در بارۀ من مثبت خواهد بود ، چون در نظر دارم خودم آن را بنویسم”. این انگلیسی حاضر جواب و بد دهن، واقعا هم در بارۀ هر زد و خوردی که می کرد کتابی می نوشت، البته در ستایش خود. اگر فرض کنیم دلیل ایجاد کیش شخصیت در بارۀ چرچیل و نوشتن بیش از بیست کتاب در بارۀ او، ستایش هائی است که او از خود کرده، و یا بدلیل محبوبیتی بین المللی است که او بخاطر سرسختی اش در جنگ علیه هیتلر کسب کرده، و یا به خاطر لقبی است که انگلیس ها به او دادند و او ” وینستون شیر دل در دفاع از تمدن” خواندند، حتما دچار اشتباه شده ایم.
اغلب فراموش می شود که وقتی او در 10 ماه مه 1940 جای چمبرلن، نخست وزیر بد شانس انگلیس را گرفت، سیاست Appeasement( مدارا) چمبرلن را در دو جبهه کنار گذاشت، یکی در برابر آلمان هیتلری و یکی در جبهه جنبش آزادی خواهانه هند! ماهاتما گاندی (1869 ـ 1948) بلافاصله به زندان افکنده شد. اینک می توان در کتاب ” جنگ پنهانی چرچیل “ دید که این “ The Ugly Briton “ ( انگلیسی زشت ــ تایم) برای نابودی رزمندگان صلح دوست و آزادیخواه هند چه ها کرده است. اینجا دیگر چرچیل در سنگر دفاع از تمدن قرار نداشت، بلکه بر دیوار پوسیده استعمار امپریالیستی و تحقیر نژاد پرستانه انسان ایستاده بود.
خانم موکرجی، که امروز در آلمان، نزدیک شهر فرانکفورت، زندگی می کند، در کتاب خود به خشم اخلاقی متوسل نمی شود و فقط زبان را به بیان واقعیاتی می سپارد که رخ داده اند. این بانوی پژوهشگر صورت جلسات کابینه انگلیس را در دوران جنگ، که در سال 2006 دسترسی به آنها آزاد شد، به دقت مطالعه کرده است. برخی از نقل قول ها خفقان انگیز است. زبانی که برجستگان طبقه ممتاز انگلیس بکار می برند، گاه درسطح بیان رذیل ترین تبهکاران است.
ولی پژوهش های خانم موکرجی متکی بر سند و تحلیل است و نشان می دهد که چرچیل چگونه به جنگ با مستعمرۀ سرکش انگلیس می رود: چرچیل با محاسبه دقیق و نظام مند در جهت فقیر کردن جامعه هند گام بر می دارد( با سیاست ارزی ، پرداخت مخارج جنگ را بر بودجه هند تحمیل می کند و سبب گسترش فقر در هنذ می گردد).به پیروی از اصل ” تفرقه بیانداز و حکومت کن ” برای ایجاد شکاف در جنبش آزادیخواهی، با جدیت تمام به اختلافات مذهبی دامن می زند، از یک سو دستور صادرات کلان مواد غذائی از هند را صادر می کند و از سوی دیگر با توسل به حیله های گوناگون مانع ورود بذر ار استرالیا به هند گردد.
فقط در نیمه دوم سال 1943 سه میلیون نفر قربانی قحطی در بنگال شدند (که امروز بنگلادش و بخش شرقی هند هستند). هنگامی که کارمندان دستگاه استعمار به چرچیل گزارش می دهند که بیم بروز قحطی می رود، تفسیر او چنین است :” ولی گاندی هنوز از گرسنگی نمرده است ” ـ که طعنه ایست به اعتصاب غذای گاندی و مقاومت منفی او در زندان .

شاهدان دوران

نشریه تایم به نقل سخنی باور نکردنی از چرچیل ( در برابر لئوپولد آمری ـ 1943) پرداخته و می نویسد: “من از هندی ها نفرت دارم ، آدم هائی هستند نفرت انگیز با یک مذهب گند .” گناه قحطی هم بگردن خودشان است” چون مثل خرگوش ها تولید مثل می کنند”. ولی تایم از اوج کارزار چرچیل چیزی نمی نویسد: هندی ها ” نژادی چندش آور” هستند، که فقط در اثر تولید مثل سریع تاکنون از بین نرفته اند. در آغاز 1945 چرچیل به منشی شخصی خود گفت آرزو می کند آرتور هاریس، مارشال نیروی هوائی، چندتا از سوپر بمب افکن های زیادی خود را بفرستد، تا آنها را نابود کنند.” ( ص. 264/265)
در خود انگلستان ” سرزمین مادر” مستعمرات، در تمام دوران جنگ نان جیره بندی نشد ـ با وجود کشتی های زیادی که انگستان در جنگ با زیر دریائی ها در اقیانوس اطلس از دست داد. این تغذیه ممتاز به قیمت گرسنگی و مرگ میلیونها نفر در مستعمرات انگلیس تامین می شد. گزارش روزنامه های هندی که خانم موکرجی آنها را نقل کرذه است سندی است برای نشان دادن وضعیت فجیع آن زمان: خودکشی های جمعی، کشتن کودکان، دیوانگی و بی تفاوتی ناشی از گرسنگی. …
کسانی که عمری از آنها گذشته است، در قرن گذشته شاهد اضمحلال چهار امپراتوری بودند: “امپراتوری بزرگ آلمان” در ماه مه 1945، امپراتوری ژاپن در آگوست1945، امپراتوری جهانی انگلستان در سال 1947 و امپراتوری شوروی از 1989 به بعد. وینستون چرچیل برنده کنفرانس های یالتا و پتسدام، سرانجام در جنگ با هندوستان بازنده شد. آخرین ” نایب السطنه ” انگلستان، مجبورشد در سال 1947 با شتاب تمام شبه قاره هند را ترک کند. امروز هم پاکستان، بنگالدش و هند هریک بنوعی از عواقب سیاست مستعمراتی انگلیس و جنگ های مذهبی ناشی از آن سیاست در رنجند، ولی در آینده ای نزدیک انگلستان مجبور خواهد بود به عضویت هند در شورای امنیت سازمان ملل نیز رای بدهد.

پیشوای آرمانی بوش

قابل تعمق است که وقتی جورج دابلیو بوش، رئیس جمهور فاجعه آفرین آمریکا، جنگ عراق را در سال 2003 آغاز کرد، روی میز کنار تخت خوابش، دو کتاب بود، یکی انجیل و دیگری خاطرات چرچیل از جنگ. آیا جورج بوش نمی دانست که پیشوای آرمانیش در جنگ مستعمراتی با هند با چه بوق و کرنائی بازنده شد؟ و آیا سیاستگران نمی توانند، دست کم، از مهم ترین رویدادهای تاریخ درس بگیرند؟ از جمله این که حتی امپراتوری جهانی انگلیس نتوانست افغانستان را تصرف کند؟ که فروپاشی شوروی نیز حاصل اشغال دور از تدبیر افغانستان بود؟…


برای ادامه مطلب به این لینک کلیک کنیدhttp://abyes.blogspot.com*نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه ما نیستشما هم چيزی بنويسيد- هر چي دلتان مي خواهد بنويسيد. اينجا مربوط به شماست- اگر نظر خصوصی‌ای دارید لطف کنید و از طریق ای‌میل مطرح کنید، ممنون

No comments: