Sunday, November 7, 2010

چه گهی خوردی سد حسن ؟!
#841

چه گهی خوردی سد حسن ؟!مرتیکه سالواتور قروم دنگ الوغ بیک تو قبل از اینکه درباره تمدن پارسی وغ وغ کنی اول یکی بگو پ ! پارسها تمدن ندارند ؟ آنروزی که جد و آباد تو یهلونی یهلونی یا حبیبی داشتند زیر کون خر دنبال مارمولک می‌گشتند برای شام نهار روی نقشه کره زمین فقط یک کشور بود هنوز اسمش هست ایـــــران . ایران پ و ژ و گ و چ ندارد ، بگو بابائی ، چی ؟ ایـــــران . تقصیر شاههای ما بود که از اولش بجای اینکه برینند به هیکل تو عرب سوسمار نشان گفتند این فلک زده‌ها هم بالاخره حیوان خدا هستند ولتان کردند شد این . همین امروز تمام عشقتان به اینست که یک سر ستون تخت جمشید ما برود به هر جای نابدترتان فقط محض اینکه خودتان را یکجوری فرو کرده باشید به کون تمدن ایران . حتی تمدن همین ایران امروز . که تو عرب بی‌پدر و مادر هزار و چهارصد سال است که کمر به نابودی‌اش بستی و باز هم نمی‌توانی . برو خودت را از گردن ببند به آل و اوضاعت دار بزن بدبخت . ماشالا هیچی هم که نداشته باشید شکر خدا همه‌تان از حیث آل و اوضاع از عقب و جلو قشنگ تکمیلید که !


با وحشی‌گری که تمام عنصر وجودی همین امروزتان هم هست برای ما یک دینی آوردید که نود درصدش همانی را گفته که اگر بجای آن play boy ورق بزنی هم باز همانها را می‌خوانی . خدا هم قشنگ خوب دانست دینی که برایتان می‌فرستد باید مربوط به کجاهایتان باشد که شماها همان یهلونی یهلونی بدوید بروید سراغش . ما هم هزار و چهارصد سال آورده‌های شما را مالیده‌ایم به همانجاهایمان ! ده درصد الباقی را هم سه هزار سال قبلترش زرتشت ما همه را در سه کلام گفته بود . آنروزی که تو آنقدر کثیف و لجن گرفته بودی که خدا برای خر کردن تو وضو را واجب کرد بلکه محض نماز هم که شده یک آبی به آن سر و دست نجست بزنی . که امروز نجاست تو را آب زمزم هم پاک نمی‌کند .


می‌گوئی بانی جمهوری اسلامی یک عرب است ؟ تو عجب کشفی کردی بابا کریستف کلمب ! خب فکر کرده‌ای پس مشکل ما از همان روز اول با این جمهوری اسلامی از کجاست ؟ و تو چقدررررر بدبختی که خودت می‌روی ثابت می‌کنی که رهبر ما از بیخ عرب است بعد به کسی که رهبر ایران است می‌گوئی امام ! یعنی اطراف تو که بدون ناخالصی همه از بیخ عربند حتی یک آدم حسابی پیدا نمی‌شود که بهش بگوئی امام باید بیائی در مملکت ما دنبالش بگردی . هر چند که اگر این بنگی برای شماها آدم حسابی باشد باید رید به آن مغزتان که سلطان بدنتان است ! بد تری زدی سد حسن ، برو جمعش کن . شعر زیر هم همه‌اش تا دسته مال تو :


شاشیدی ترش کردی ، ریدی بدترش کردی !برای ادامه مطلب به این لینک کلیک کنیدhttp://abyes.blogspot.com*نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه ما نیستشما هم چيزی بنويسيد- هر چي دلتان مي خواهد بنويسيد. اينجا مربوط به شماست- اگر نظر خصوصی‌ای دارید لطف کنید و از طریق ای‌میل مطرح کنید، ممنون

No comments: