Thursday, October 7, 2010

پیشنهاد میرحسین موسوی در خصوص رفراندوم، اولین کمک برای نجات جمهوری اسلامی است.اصل جمهوری اسلامی را رفراندوم بگذارید


آقایان میرحسین موسوی ، کروبی و موسوی تبریزی لطفا اصل جمهوری اسلامی را رفراندوم بگذارید. این درخواست مردم ایران است
پیشنهاد میرحسین موسوی در خصوص رفراندوم، اولین کمک برای نجات جمهوری اسلامی است..

د http://abyes.blogspot.com *نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه ما نیست شما هم چيزی بنويسيد - هر چي دلتان مي خواهد بنويسيد. اينجا مربوط به شماست - اگر نظر خصوصی‌ای دارید لطف کنید و از طریق ای‌میل مطرح کنید، ممنون

No comments: