Sunday, March 8, 2009

پیام انتصاب چارلز فریمن رئیس جدید شورای اطلاعات ملی آمریکا برای ایران چیست؟.

پیام انتصاب چارلز فریمن رئیس جدید شورای اطلاعات ملی آمریکا برای ایران چیست؟...حسن بهشتی پور

درایران معمولا اصراربرآن است که اثبات کنند اوباما درکلیات سیاست خارجی و داخلی همان مسیرگذشته دوران بوش را دنبال می کند به همین دلیل وقتی تغییر قابل توجهی در سیاستها و یا انتصابهای دولتی آمریکا بوجود می آید درایران کمترمورد توجه قرارمی گیرد. یکی ازانتصاب های اخیردستگاه اطلاعاتی و امنیتی اوباما انتصاب آقای چالرزفریمن ازهشتم اسفند 1387 ( 26 فوریه 2009 ) به عنوان رئیس جدید شورای اطلاعات ملی آمریکا ازطرف دنیس بلررئیس نهاد اطلاعات ملی آمریکا است. به دلیل مواضع مثبتی که فریمن درگذشته درقبا ل مسائل ایران داشته ونیز بخاطر انتقادهای تندی که علیه سیاست های اسرائیل مطرح کرده لازم است انتصاب او به این مقام به دقت تحلیل شود . 

اطلاعات پایه در باره شورای اطلاعات ملی آمریکا (National Intelligence Council):
1- این شورا نهاد ی است که مسئولیت اداره آن برعهده مدیر شورای اطلاعات ملی آمریکا است که یکی از شانزده نهادی محسوب می شود که زیرنظر دنیس بلر DENNIS BLAIR رئیس اداره اطلاعات ملی آمریکا DIRECTOR OF NATIONAL INTELLIGENCE فعالیت می کند. از جمله این شانزده نهاد مهم ، سازمان سیا است. با این تفاوت که کار شورای اطلاعات ملی آمریکا جاسوسی و یا ضد جاسوسی نیست . علا وه براینبرخلاف رئیس سیا که انتخاب او باید به تصویب کمیته اطلاعاتی مجلس سنا آمریکا برسد ، انتصاب رئیس شورای اطلاعات ملی آمریکا نیازی به رای کمیته اطلاعاتی مجلس سنا ی آمریکا ندارد .
2- کارشورای اطلاعات ملی آمریکا بررسی همه تحلیل های اطلاعاتی جامعه امریکا وتولید و پردازش و ارزیابی ها ی اطلاعاتی ملی است که درمواجهه با موضوعات بحرانی پیش روی امنیت امریکا، راهنمای سیاست سازان آمر یکا قرارمی گیرد . شورای اطلاعات ملي آمریکا مسئوليت‌هاي زير را به عهده دارد: 
الف: يكپارچه كردن ابعاد خارجي و داخلي اطلاعات آمريكا به منظور آنكه هيچ اختلافي در درك مسئولین از تهديدها عليه امنيت ملي آمریکا نباشد 
ب: ايجاد عمق و صحت بيشتردرتحليل‌هاي اطلاعاتي و اطمينان ازاينكه منابع اطلاعاتي آمريكا نشان‌دهنده توان آينده ونتايج كنوني باشد. 
ج: حمايت ازمديريت اطلاعات ملي درنقش خود به عنوان مشاور اصلي امنيتي رئيس جمهوري و ديگر سياستگذاران ارشد. 
د: رهبري تلاش جامعه اطلاعاتي براي توليد ارزيابي‌هاي اطلاعاتي و ديگر محصولات شوراي اطلاعات ملي كه شامل نگراني‌هاي امنيت ملي مهم مي‌شود. 
ه: ايجاد نقطه‌اي مركزي براي سياستگذاران، مخالفان جنگ و رهبران كنگره به منظور ارائه پاسخ‌هايي براي سوالات مهم در جامعه اطلاعاتي. 
و: دسترسي به كارشناسان غيردولتي در بخش‌هاي دانشگاهي و خصوصي و استفاده از تحليل‌هاي جايگزين و ابزارهاي جديد تحليلي براي گستردگي و تعميق چشم‌انداز جامعه اطلاعاتي.
3- مسئولیت دبیر کل شورای ملی اطلاعات شبیه به سردبیرنشریه ا ست.ا وباید بازبینی کند،ویرایش کند، خط بدهد و در مورد آنچه که به عنوان اطلاعات خوب به رئیس جمهوری ارائه می شود، تصمیم بگیرد. مدير اطلاعات ملي به عنوان رئيس جامعه اطلاعاتي عمل مي‌كند و اجراي برنامه اطلاعات ملي را مديريت و نظارت كرده و به عنوان مشاور اصلي رئيس جمهور، شوراي امنيت ملي و شوراي امنيت داخلي در امور اطلاعاتي عمل مي‌كند. 
4- NIC همان سازمانی است که درسال 2007 یک گزارش برآورد اطلاعات ملی آمریکا را درباره برنامه هسته ای ایران که توسط شانزده نهاد اطلاعاتی آمریکا تهیه شده بود، تائید نهایی کرد. زیرا تائید محتوی گزارش نهاد های اطلاعاتی آمریکا از وظایف مهم این شورا است . دراین گزارش جنجال آفرین تاکید شده بود "ایران از سال 2003 وجه نظامی برنامه هسته ای خود را متوقف کرده و از آن سال تاکنون برنامه اتمی این کشور صرفاً متمرکز بر مقاصد صلح آمیز بوده است."
5- شوراي اطلاعات ملي از زمان ايجاد در سال 1973 به عنوان پلي بين جوامع سياسي و اطلاعاتي و منبع اطلاعات عميق درباره مسائل مهم امنيت ملي آمریکا و نقطه مركزي همكاري جامعه اطلاعاتي این کشورعمل كرده است. آنگونه که در سایت رسمی این نهاد آمده است :
« هدف اصلي شوراي اطلاعات ملي آمريكا فراهم كردن بهترين، غيرمتعصبانه‌ترين و صريح‌ترين اطلاعات براي سياستگذاران بدون توجه به اينكه آيا قضاوت‌هاي تحليلي با سياست آمريكا هم خواني دارد يا خير، است. 

روند ارزيابي‌هاي اطلاعات ملي آمریکا 
درسایت رسمی شورای اطلاعات ملی آمریکا در تشریح روند تهیه گزارش های اطلاعاتی آمده است :
« ارزيابي‌هاي اطلاعات ملي معتبرترين قضاوت‌هاي مكتوب جامعه اطلاعاتي درباره مسائل امنيت ملي است و به منظور كمك به رهبران غيرنظامي و نظامي آمريكا براي تدوين سياست‌هايي به منظور حفاظت از منافع امنيت ملي آمريكا طراحي مي‌شود. ارزيابي‌هاي اطلاعات ملي معمولا اطلاعاتي را درباره وضعيت كنوني مسائل ارائه مي‌دهد و ارزيابي اوليه‌اي است كه آنها به وسيله آن قضاوت‌هايي درباره احتمال حوادث آينده و تشخيص پيچيدگي‌هاي سياست آمريكا انجام مي‌دهند. ارزيابي‌هاي اطلاعات ملي آمريكا به طور نمونه از سوي سياستگذاران ارشد نظامي و غيرنظامي و رهبران كنگره درخواست شده و از سوي شوراي اطلاعات ملي تهيه مي‌شود. پيش از آنكه پيش‌نويس ارزيابي اطلاعات ملي تهيه شود، شوراي اطلاعات ملي مسئول فراهم كردن برگه‌اي مفهومي يا فهرست منابع و انتشار آن از طريق جامعه اطلاعاتي براي اظهارنظر است. کارشناسان این شورا فهرست منابع سوالات اصلي ارزيابي ‌شده را تعريف كرده وبه مدیر اسن شورا می دهند او درباره مسئوليت‌هاي پيش‌نويس‌شده تصميم مي‌گيرد و برنامه كاري انتشار و تهيه پيش‌نويس را فراهم مي‌كند. يك يا دو تحليل‌گر شوراي اطلاعاتي معمولا مسئول نوشتن متن اوليه هستند. شوراي اطلاعات ملي پس ازآن به منظور بررسي اين پيش‌نويس پيش ازآنكه درسطح گسترده‌ترشوراي اطلاعاتي منتشر شود، ديدار مي‌كند. نمايندگان آژانس‌هاي مربوطه شوراي اطلاعات به منظور هماهنگي خط به خط متن كامل ارزيابي‌هاي اطلاعات ملي ديدارمي‌كنند. گزارشگراني كه با آژانس‌هاي خود كار مي‌كنند همچنين سطح اعتمادي كه به هر قضاوت اصلي دارند را تعيين مي‌كنند. گزارشگران شوراي اطلاعاتي درباره كيفيت منابع و جمع‌آوري‌كنندگان و منابع نيروهاي باتجربه سرويس مخفي اطلاعاتي مورد استفاده، براي اطمينان از اينكه اين پيش‌نويس شامل اطلاعات مورد سوال جدي نباشد، بحث مي‌كند. 
همه ارزيابي‌هاي اطلاعات ملي از سوي هيات اطلاعات ملي كه رياست آن را مديريت اطلاعات ملي به عهده دارد و شامل روساي آژانس‌هاي شوراي اطلاعاتي مي‌شود، مورد بررسي قرار مي‌گيرد. هنگامي كه اين اطلاعات از سوي هيات اطلاعات ملي تاييد شد، ارزيابي‌هاي اطلاعات ملي به اطلاع رئيس جمهور و سياستگذاران ارشد مي‌رسد. كل روند توليد ارزيابي‌هاي اطلاعات ملي معمولا دستكم چند ماه طول مي‌كشد. 
شوراي اطلاعات ملي گام‌هايي را به منظور بهبود روند ارزيابي اطلاعات ملي تحت مديريت اطلاعات ملي برداشته است. اين گام‌ها در هماهنگي با اهداف و توصيه‌هاي گزارش های كميسيون عدم گسترش تسليحات و اصلاحات اطلاعاتي 2004 و پيمان جلوگيري از تروريسم انجام مي‌شود.»

اقدام های دو سال اخیر شورای اطلاعات ملی آمریکا 
به ادعای سایت شورای اطلاعات ملی مهم ترین اقدام های این شورا در دوسال اخیر عبارتند از : 
1- روش‌هاي جديدي را براي جمع‌آوري ارزيابي‌هاي رسمي گزارش منابع و قضاوت‌هاي فني ايجاد كرده است. 
2- مديران سرويس مخفي ملي، انجمن ملي فرمانداران، سازمان امنيت ملي و سازمان اطلاعات دفاعي و مشاور وزير/INR را موظف کرده است تا ارزيابي‌هاي رسمي در مورد تحولات مهم روز ارائه دهند كه نشان‌دهنده ارزیابی آنها از اعتبار كلي، ضعف و قوت منابع مورد استفاده آنها در قضاوت‌هاي مهم شورای اطلاعات ملي آمریکا باشد. 
3- معيارهاي قوي‌تري را برای پردازش اطلاعات ارائه كرده است. در همین راستا كتابچه‌ هایي را به همه ارزيابي‌هاي اطلاعات ملي پيوست كرده كه به عنوان نمونه توضيح مي‌دهد منظور اصلی از عباراتي مانند «ما قضاوت مي‌كنيم» چيست و تفاوت بين قضاوت‌ها و اطمينان به يك مسئله را نشان مي‌دهد.
4- تلاش منسجمي براي نشان‌ دادن اختلافات موجود ميان سازمان‌ها ی اطلاعاتی و امنیتی آمریکا و کوشش برای آنکه دلايل اين اختلافات را کشف کرده و برای مسئولین بالاتر توضيح دهد . 

آشنایی با ویژه گی های شخصیتی و گرایش های سیاسی فریمن 
1-درمیان دیپلماتهای ارشد سابق امریکا کمتر کسی یافت می شود که به اندازه فریمن با تجربه، از نظر جغرافیایی وچند قابلیتی،باشد. فریمن با جذبه ای یکسان می تواند درباره خانواده سلطنتی عربستان سعودی یعنی کشوری که درآن سفیربوده وحزب کمونیست چین كه به عنوان مترجم اصلی نیکسون دربازدید اواز چین در سال 1972 وبعد ازآن به عنوان نفردوم سفارت امریکا درپکن خد مت کرده وهمچنین درباره دورنماها ومفاهیم ژئواستراتژیکی تولید ومصرف سوخت های فسیلی دردهه آینده حرف بزند . 
2-فریمن پیش از این در فاصله سال های 1979 تا 1981، مدیر امور چین در وزارت خارجه آمریکا بود. اما دردوازده سال اخیررئیس شورای سیاست گذاری خاورمیانه که رسما به عنوان شورای امور آمریکا واعراب شناخته شده است( یعنی رئيس یک گروه لابي سیاسی برای جهان عرب) بوده است. یکی ازاساسی ترین فعالیت های این گروه،ا نتشارفصلنامه میدل ایست پالیسی ،است. این نشریه پُراز پیام های انتقادی ازاسراییل است که حتی ازوسیع ترین تعریف جریان اصلی فکری آمریکا درباره منطقه نیزفراتراست. ازآنجا که رئیس آن سازمان مسئول ا ین نشریه است ا نتصاب فریمن به عنوان نگهبان ا طلاعاتی آمریکا موضوع نگران کننده ای براي اسرائيل محسوب می شود.
3-رئیس جدید شورای ملی اطلاعات آمریکا اصلی ترین و و رک گوترین منتقد جنگ علیه تروریسم بوش بود، وخصوصا درطول هشت سال اخیردرباره نفوذ نومحافظه کاران دردولت بوش بي پروا سخن مي گفت. ا نتقادات وی خطاب به همه نومحافظه کاران ارشدی بود که درسرویس خارجی اشتغال داشتند. به عنوان نمونه یکی از سخنرانی های معروف او به اندازه کافی نشان دهنده گرایش ها و دیدگاه های او درباره سیاست خارجی آمریکا است او در بخشی از سخنان خود در انتقاد به دیدگاه برنامه ریزان سیاست خارجی بوش می گوید:
« وقتی به گذشته نگاه می کنیم می بینیم که ا لقاعده به ظرافت یک ماتادورکه گاو رابه جهش های عصبی واميدارد تا خسته اش کند ، ما را به بازی گرفته است. حمله به عراق و ورود به افغانستان به جنگی 
وسیع ترعلیه اسلام مبدل شد. ما حکومت عراق را از بین بردیم و هرج و مرج ، خشونت های 
بین فرقه ا ی ، تروریسم و جنگ داخلی را دراین کشور شدت بخشیدیم. دراین میان دشمنان اسرا ییل را به عنوان دشمنان خود پذیرفتیم و آنها نیز در جواب آمر یکایی ها را با اسرا ییل یکی و دشمن خود دانستند. برای اینکه ازتلاش های اسرا ییل به منظور آرام ساختن ملت های عرب وبیش ازپیش منزوی شده حمایت کنیم نقش ميانجی بی طرف درخاورمیانه را رها کردیم. دست روی دست گذاشتیم تا دولت یهودی به اشغال سرزمین های بیشتری ازاعراب برای مستعمره اش ادامه دهد. این مسئله اکثرفلسطینی ها را متقاعد کرد که ا سرا ییل آرام نخواهد گرفت و راه حل کشور مستقل فلسطینی عملی نیست. این مساله ا سرا ییلی ها را مورد تهدید قرارمی دهد و آنان را درمقابل ا نتخابی ناخوشایند میان جامعه دموکراتیک و هویت یهودی حکومتشان قرارمی دهد. اکنون آمر یکا تجربه تحقیر، آوارگی ومرگ براي فلسطینیان وبرای میلیونها نفردرافغانستان وعراق را به ارمغان آورده است. اسرا ییل و امریکا هر یک برای کارهایی که انجام می دهند بهانه هايي دارند اما هیچ دیپلماسی عمومی نمی تواند قربانیان سیاستهای ما را قانع کند که درد ورنج آنها موجه است و یا این که خشم آنها ویا میل آنها را به انتقام فرونشاند. »
4- «فرانک گافنی» رئیس مرکزسیاست امنیتی آمریکا و یکی ازمقام های زمان ریاست جمهوری رونالد ریگان درباره انتخاب فریمن به سمت جدیدش می گوید: "این یک اشتباه بسیار جدی از سوی دنیس بلیر و دولت اوباما است."
5- یکی ازکارکنان کنگره که پیش ازاین همکارفریمن بوده است درباره او می گوید: "فریمن به عنوان رئیس NIC مشوق آشتی با ایران و سیاست مماشات با چین خواهد بود. او نقش بسیارمهمی درجامعه اطلاعاتی آمریکا ایفا خواهد کرد."

تحلیل موضوع 
چالرز فریمن 65 ساله (متولد 1944) دوست نزد یک دریادار بازنشسته دنیس بلر رییس "اداره اطلاعات ملی آمریکا" است که در تشکیلات جدید امنیتی آمریکا ازسال 2004 به بعد بوجود آمده است . این نهاد که درواقع نقش وزارت کشور رادرآمریکا ایفا می کند و برکار"شورای اطلاعات ملی آمریکا" به عنوان یکی ازشانزده ارگان امنیتی و اطلاعاتی این کشورنظارت دارد. 
به گزارش مطبوعات آمریکا ازجمله روزنامه "ورلد تریبیون" اوباما با انتصاب فریمن توسط دنیس بلر مخالف بوده است. اما سرانجام با اصرار بلرو حمایت پانتا رئیس سیا از فریمن سرانجام به انتصاب این منتقد جدی اسرائیل رضایت می دهد. به نظرمی رسد او به علت دانش گسترده و تجربه ا ش درآفریقا، اروپا، آمریکای لاتین ونیزخاورمیانه، برای این شغل که نیازبه مروری شکاکانه واز بیرون به اطلاعات امریکا دارد فردي ا یده آل برای بلرمحسوب می شودوبه همین خاطردرواقع برای تصدی این مسئولیت حساس ،خود را تحمیل کرده است. 
امضای فریمن پای نامه ای که درسال 2006 خطاب به جرج بوش نوشته شده و در آن بهبود روابط با ایران بدون پیش شرط درخواست شده بود برای ایران در شرایط کنونی مهم ارزیابی می شود. درواقع نمی توان او را آنطور که بعضی از مطبوعات آمریکا " طرفدارایران" خوانده اند ، بدانیم بلکه واقع بینانه آن است که او و بلر و همکارانش را جزو آن بخش از حاکمیت امریکا هستند که به منافع آمریکا بیش از منافع اسرائیل اهمیت می دهند. آنها اگرانتقادی ازسیاست آمریکا درحمایت بی چون و چرا ازاسرائیل دارند بخاطرخوشا یند ایران و کشورهای عربی منتقد اسرائیل نیست بلکه توجه به منافع امریکا است براین اساس اگرفریمن درنامه مشترک خود به همراه روشنفکران آمریکایی در سال 2006 خطاب به بوش می نویسد که : 
" آمریکا باید به تحریم های خود علیه تهران پایان دهد وراه مذاکره را با حکومت ایران در پیش گیرد "
بخاطرتوجه به منافع آمریکا وضرر و زیانی است که درچند سال گذشته بخاطرهمسویی با اسرائیل ، به منافع آمریکایی ها وارد شده است . 
درسمت جدید فریمن مسوولیت تصمیم گیری درباره انتشارکلیه گزارش های اطلاعاتی و تحلیلی را که از سوی مراجع اطلاعاتی و امنیتی آمریکا منتشر می شود ، برعهده خواهد داشت. که با در نظر گرفتن گزارش سال 2007 در باره ایران ، می توان امیدوار بود او بتواند به همراه بلر تغییری در نگرش اوباما در باره ایران بدهد. اگرچه با در نظر گرفتن تغییراتی که بر اساس ایده های جيمزجونز،مشاورامنيت ملي اوباما در شورای امنیت ملی آمریکا در راه است ، آنها کار دشورای در پیش دارند . بویژه آنکه افرادی مانند رام امانوئل رئیس کارکنان کاخ سفید به همراه دنیس راس و هالبروک از عناصر پرنفوذ طرفدار اسرائیل هستند که هر تصمیمی را می توانند تحت تاثیر قرار دهند. 
براین اساس می توان گفت پیام انتصاب او برای ایران بدون شک مثبت است و ایران می تواند امیدوار باشد تا او و همفکرانش فشار موجود از سوی لابی پرنفوذ صهیونیستها را در داخل و خارج کابینه اوباما خنثی ویا حداقل کاهش دهد. 
اکنون باید دید ایران آمادگی دارد برای نشان دادن رضایت خود از چنین انتصابی سیکنال های مناسب را برای آمریکا اراسال کند؟

منابع : 

یک مسئله را باید در نظر گرفت و آن حوزه مسئولیت فریمن است. وظیفه فریمن تهیه تحلیل های اطلاعاتی برای رئیس جمهور و کنگره است. این امر که او از حلقه نزدیکان به لابی اسرائیل نیست از آن جهت خوب است که حداقل اطلاعات و گزارش ها که نقش کلیدی ای در تصمیم گیری دارند دست کاری نمی شوند. اما از طرف دیگر وظیفه او تعیین استراتژی و برنامه ریزی برای نحوه برخورد با ایران نیست. این امر تا اینجا در اختیار آقای دنیس راس قرار گرفته که در حال تدارک یک "Mini Think Tank" در دل وزارت خارجه است. و طبیعی است که همکاران و مشاوران این تینک تنک از چه نحوه تفکر و فکری می آیند. اداره طرحهای مخصوص که توسط آقای ولفوویتس ایجاد شد تا زمان حضور وی تمام کابینه بوش را سر انگشت می چرخاند. خدا کند تشکیلات آقای راس مثل آن اداره نباشد.

No comments: