Tuesday, February 17, 2009

معمای ترور کندی همراه با یک ویدئوی عجیب پیش از تیر اندازی

معمای ترور کندی همراه با یک ویدئوی عجیب پیش از تیر اندازی


چهل و پنج سال پیش جان اف کندی ترور شد و هنوز ماجرای قتل او در هاله ای از ابهام باقی مانده است. گزارش کمیسیون وارن حاکی از آن بود که "لی هاروی اسوالد" یک "مرد دیوانه تبهکاری" بود که به تنهائی دست به ترور جان کندی زد. بعدها گزارش مستقل کنگره آمریکا گزارش وارن را رد کرده و با بررسی دقیق صراحتا از وجود تیراندازان دیگری به غیر از اسوالد خبر دادند.

"لی هاروی اسوالد" (عکس او را اینجا ببینید) دو روز بعد در حالیکه از اداره پلیس به زندان منتقل می شد توسط مرد دیگری بنام "جک روبی" (Jack Ruby) که وی نیز بطرز مرموزی در زندان مرد، کشته شد.

به این فیلم بسیار جالب که دقایقی پیش از تیراندازی به جان اف کندی برداشته شده خوب دقت کنید. مامورین امنیتی که با اتوموبیل در حال حرکتند از طرف رئیس خود که در ماشین عقب نشسته است دعوت به عقب کشیدن از کنار ماشین رئیس جمهور می شوند. مامور سمت راست با حیرت در حالی که رئیس خود را نگاه می کند سه بار دستهایش را از فرط تعجب به دو طرف خود باز می کند به این معنی که این حرکت یعنی چه؟ او می بایست بر روی رکاب عقب ماشین می ایستاد. 

مسئله عجیب اینجاست که هنوز پس از 45 سال اسناد مربوط به مرگ کندی جزو اسناد طبقه بندی شده دولت آمریکا قرار داشته و برای عموم آشکار نشده است. 
اگر واقعا لی هاروی اسوالد یک مرد دیوانه، تنها و مسلح بوده است چرا این اسناد به آگاهی مردم نمی رسد؟ 

فیلم حیرت انگیزجدا شدن ماموران امنیتی از کنار ماشین کندی را در اینجا نگاه کنید

فیلم رنگی لحظه ترور را نیز اینجا مشاهده کنید. گلوله اول کندی را زخمی می کند و گلوله دوم سر او را منفجر می کند.

No comments: